Styrelse och ledning

 

Styrelse

Hans von Celsing, född 1950
Styrelseordförande sedan 2013.

Utbildning/bakgrund: Hans von Celsing, MBA Harvard Business School, var vice VD i Elekta (1986-98) och ansvarade där bland annat för stora delar av företagets internationella marknadssatsningar framförallt i USA och Asien.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Partner Fondkomission AB, Peptonic Medical AB och ADAM SA. Styrelseledamot i Advanced Oncotherapy Plc.
Innehav i CLS: 100 000 A-aktier, 60 000 B-aktier, inga optioner.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Lars-Erik Eriksson, född 1949
Styrelseledamot sedan 2006 samt VD i CLS.

Utbildning/bakgrund: Lars-Erik Eriksson, civilekonom, har arbetat inom Sparbanksvärlden bland annat som chefsrevisor för Sparbankerna i Sverige samt inom Föreningsbankens svenska och utländska bolag.
Övriga uppdrag: Bolagsman i ED-Consult HB. Styrelseledamot i Elano AB och Salitre AB.
Innehav i CLS: 300 000 A-aktier och 666 579 B-aktier via Elano AB, inga optioner.
Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Arne Ferstad, född 1950
Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning/bakgrund: Arne Ferstad,  Marknadsekonom CEDEP, INSEAD, har haft ledande befattingar inom Baxter Healthcare samt varit General Manager och Vice President på Pharmacia Corporation.
Övriga uppdrag: Ordförande/VD i Ankor Consultants Ltd., ordförande i CombiGene AB och FluoGuide A/S. Styrelseledamot i Peptonic Medical AB
Innehav i CLS:  23 437 B-aktier, inga optioner.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Rolf Kiessling, född 1948
Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning/bakgrund: Rolf Kiessling, leg. läkare, medicine doktor, är sedan 1994 professor i experimentell onkologi på Karolinska Institutet i Stockholm samt överläkare vid Tema Cancer, Karolinska sjukhuset.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ImmCon AB
Innehav i CLS: Inga aktier, inga optioner.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Karl-Göran Tranberg, född 1942
Styrelseledamot sedan 2006 samt Senior Medical Advisor

Utbildning/bakgrund: Karl-Göran Tranberg, leg. läkare, medicine doktor, tidigare professor och överläkare vid kirurgiska kliniken, Lunds Universitetssjukhus. Tranbergs forskning och kliniska verksamhet utgör grunden till CLS produkter och metod.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i KG Tranberg Medical AB
Innehav i CLS: 200 000 A-aktier och 1 251 499 B-aktier via KG Tranberg Medical AB, inga optioner.
Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Ledningsgrupp:

Från vänster:
Cristina Pantaleone, Technical Manager Product Development
Gunilla Savring, Chief Investor Relations Officer
Stephan Dymling, Chief Technical Officer
Lars-Erik Eriksson, Chief Executive Officer
Marie Grey, Director of Quality Assurance and Regulatory Affairs
Dan J. Mogren, Chief Commercial Officer
Mats Ekelund, Chief Medical Officer
Karin Peterson, Chief Product Officer (ej närvarande)

 

Ledning
Lars-Erik Eriksson
VD och styrelseledamot

Se information under styrelse.

 

Stephan Dymling
Chef teknisk utveckling

Stephan Dymling har en doktorsexamen i biomedicinsk teknik och har 30 års erfarenhet inom medicinteknik. Han har haft befattning-ar som chef för teknisk utveckling (CTO) och utvecklingschef på olika medicintekniska företag. Stephan Dymling har stor erfarenhet av medicintekniska produkter, både nationellt och internationellt.

Innehav i CLS: 51 051 B-aktier, inga optioner.

 

Mats Ekelund
Chief Medical Officer

Mats Ekelund, leg. läkare och medicine doktor i kirurgi (Lunds Universitet), med lång erfarenhet från såväl klinisk verksamhet som forskning och utveckling i bolag så som Ferring Pharmaceuticals och AstraZeneca R&D. Innehav i CLS: inga B-aktier, inga optioner.
Marie Grey, kvalitetssäkringschef
Marie Grey, civilingenjör och en teknologie doktors grad i tillämpad biokemi vid LTH och har varit verksam som forskare inom Lunds Universitet.

Innehav i CLS: 200 B-aktier, inga optioner.

 

Dan J. Mogren
Chef marknad & försäljning

Dan Mogren har 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom affärs- och produktutveckling, marknadsföring och försäljning, samt 15 års erfarenhet av internationell marknadsföring av medicintekniska produkter. Dan Mogren har grundat och utvecklat flera företag inom medicintekniska.

Innehav i CLS: 51 018 B-aktier, inga optioner.

 

Cristina Pantalone
Tekniskt ansvarig produktutveckling

Cristina Pantaleone har en Master of Science i teknisk fysik, med inriktning på nanooptik och fotonik från Politecnico di Milano samt en Master of Science i teknisk fysik, med inriktning på medicinsk teknik från Lunds Tekniska Högskola. Cristina har erfarenhet från utveckling av medicintekniska produkter och hon har omfattande kunskaper om CLS produkter och interaktionen mellan laserljus/värme och kroppsvävnad.

Innehav i CLS: 12 759 B-aktier, inga optioner.

 

Karin Peterson
Produktchef

Karin Peterson har en klinisk bakgrund och mer än 20 års bransch- erfarenhet från medicinteknik, framför allt inom internationell af-färsutveckling och försäljning, uppbyggnad av distributörsnätverk och utbildning av såväl återförsäljare som kunder.

Innehav i CLS: inga B-aktier, inga optioner.

 

Gunilla Savring
Investor Relations

Gunilla Savring har en utbildning inom media och kommunikation från Lunds Universitet och har många års erfarenhet av styrelsear-bete, företagsledning och kommunikation framför allt från teknik-företag i uppbyggnadsfas. Hon har haft ledande befattningar inom kommunikation och IR i bland annat Axis, Precise Biometrics och SwitchCore. Gunilla Savring är styrelseledamot i aXichem AB (publ).

Innehav i CLS: 35 991 B-aktier, inga optioner

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.